"Ás veces creo que os seus condutores non saben como é a herba, nin as flores, porque nunca os ven coidadosamente. Se eu amosase a un destes condutores unha mancha verde borrosa, él diría: Ah, si, é herba!"


"Sometimes I think that their drivers do not know what the grass is like, nor the flowers, because they never see them carefully. If I showed one of those drivers a fuzzy green stain, he would say: Oh, yes, it's grass!"


"A veces pienso que sus conductores no saben cómo es la hierba, ni las flores, porque nunca las ven con detenimiento. Si le mostrase a uno de esos chóferes una borrosa mancha verde, diría: ¡Oh, si, es hierba!"


Ray Bradbury 

Fahrenheit 451

Using Format