ATLÁNTIDA FULL COLOUR

Aghiño


O outro día atopei a Atlántida. É un lugar con rúas estreitas, cheiro a mar e casas pintadas de todas as cores. Un habitante contoume que en outros tempos empregabase a pintura que sobraba de pintar os barcos, e co tempo converteuse en costume.

The other day I found Atlantis. It is a place with narrow streets, the smell of the sea and the houses painted in all colors. An inhabitant told me that it is said that this is the case because before the paint was used to spare the boats and with the passage of time it became a habit.


El otro día encontré la Atlántida. Es un lugar de calles estrechas, olor a mar y con las casas pintadas de todos los colores. Me contó un habitante, que se dice que esto es así porque antes se usaba la pintura que sobraba de pintar los barcos y con el paso del tiempo se convirtió en costumbre.


Using Format